Letvice za ogradu

Letvice za ogradu služe za ograđivanje i pregrađivanje prostora (dvorišta, terase, prolazi…).

Izrađuju se od lima debljine 0.50mm ili 0.70 mm, pocinkovanog ili plastificiranog lima. Dužina letvice je do 1500mm.

Takođe, ovakva konstrukcija omogućava jednostavnu i sigurnu montažu letvice na noseći profil ograde. Montaža se vrši vijcima za lim (sa ili bez burgije na vrhu) ili pop-nitnama.